× We are just starting and if you have any concerns, please feel free to Contact Us . މި ސައިޓާދޭތެރޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޮތްނަމައަޅުގަޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

RecipesProduct Compare (0)


Kan'dumahu Musamma
out-of-stock

Kan'dumahu Musamma

500 ގުރާމު ކަނޑުމަސް (ކަނޑުކުކުޅަށް މަސް ހަދާގޮތަށް ކަފާފައި)3 ފިޔާ (ބޮޑު، ތެއްލާފައި)1 ފިޔާ (ބޮޑު،..

MVR 45.00

Munchee Marie Biscuit Gateau

Munchee Marie Biscuit Gateau

މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު ގެޓޯބޭނުންވާ ތަކެތި: 400ގ މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު 01ލީޓަރު ފުލްކްރީމް މިލްކް 50..

MVR 2.00

Munchee Marie Biscuit Pudding

Munchee Marie Biscuit Pudding

މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު ޕުޑިންގްބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް މިލްކް 2 ކުކުޅު ބިހުގެ ލޮނދި 3 މޭ..

MVR 25.00

Munchee Marie Ritzbury Pudding

Munchee Marie Ritzbury Pudding

މަންޗީ މާރީ ރިޓްޒްބަރީ ޕުޑިންގެބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ޕ..

MVR 0.00

ޗިކަން ސަބްމެރިން

ޗިކަން ސަބްމެރިން

250 ގުރާމު ކުކުޅު މަސް (ބޯންލެސް، ކުދިކޮށް، ގޮޅިކޮށް ކޮށާފައި)1 ސަބްމެރީން ބަން (ބެގެޓް)1 ލެޓިއުސް ފ..

MVR 85.00

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)